Zpravodaj Naše dědina

Od roku 2002 vydává  zpravodaj Naše dědina. Obsahuje zprávy o práci obecního zastupitelstva, pohledy do historie, společenskou kroniku, informuje o činnosti zájmových organizacích v obci a různých zajímavostech.

Naše dědina

1/2023
PDF 2,1 MB
Srpnové vydání zpravodaje Naše dědina. Pouť na Hostýn, U Hájíčku se začalo stavět, modernizace veřejného osvětlení, konec rekonstrukce vodovodního přivaděče, stavební povolení na nový sběrný dvůr, setkání s Andersenem, okrsková soutěž v požárním sportu, Velikonoční pondělí 1958, balony svobody, Jankovice v časech zatemnění a další články.

2/2022
PDF 1,3 MB
Prosincové vydání zpravodaje Naše dědina. Zasíťování a komunikace U Hájíčku, výsledky voleb do zastupitelstva a Senátu, přeložky el. vedení, zahraniční návštěva, nová komunální technika, 30 let firmy NEOTA CZ, Ekotest, včelaři.

1/2022
PDF 1,7 MB
Červencové vydání zpravodaje Naše dědina. Sázení stromů U Hájíčku, změna územního plánu, rekonstrukce Hájíčku, pomoc ukrajinským uprchlíkům, srážky za tři dekády, názvy částí Jankovic, Jankovická krůta.

2/2021
PDF 1,7 MB
Prosincové vydání zpravodaje Naše dědina. Zasíťování U Hájíčku, rekonstrukce mostu, sbírka na pomoc zasaženým tornádem, lovu zdar!

1/2021
PDF 1,4 MB
Srpnové vydání zpravodaje Naše dědina. Svatý obrázek na Lipinách, biokoridor, změna PRVAK, rekonstrukce studny, Jaroslav Křížek, hasičská zbrojnice, Jaroslav Pospíšil.

2/2020
PDF 1,8 MB
Prosincové vydání zpravodaje Naše dědina v nové podobě. Cesta pod dětským hřištěm, lavička u obrázku, pandemie koronaviru, volby do krajského zastupitelstva, kominíci, Ekofest.

1/2020
PDF 3,5 MB
Červnové vydání zpravodaje Naše dědina. Covid-19, dotace na biokoridory, veřejný internet, nové dětské hřiště, ČOV, studie areálu u obecního úřadu, třídění odpadu, zákaz vjezdu do Chomýže, kácení, rok plný žalů, Paní plukovníková.

2/2019
PDF 4,4 MB
Listopadové vydání zpravodaje Naše dědina. Návrat remízků, nové parkety, svatá Anna do Chomýže, nové hasičské auto, 15 let od otevření vlakové zastávky, honební společenstvo, Gmina Sitno.

1/2019
PDF 1,9 MB
Naše dědina v novém designu. Nákup sypače, Hana Matelová, knihovnice Jana Kučerová, obnova mezí a remízků.

1/2018
PDF 1,4 MB
Jediný vydaný zpravodaj roku 2018. Co se událo v roce 2018, pohledy do historie, fotogalerie.

1/2017
PDF 1,1 MB
Jediný vydaný zpravodaj roku 2017. Dění v roce 2017, kácení v obecním lese, odpady a kanalizace atd.

1/2016
PDF 2 MB
Jediný vydaný zpravodaj roku 2016. Co se událo v roce 2016, varianty nové kanalizace, pohled do historie, spolková činnost, fotogalerie, odjezdy vlaků atd.

1/2015
PDF 1 MB
Jediný vydaný zpravodaj roku 2015. Co se událo v roce 2015, pohled do historie, spolková činnost, fotogalerie, odjezdy vlaků atd.

1/2014
PDF 895 kB
Jediný vydaný zpravodaj roku 2014. Události z historie, odjezdy vlaků, oslavy 70. výročí založení SDH, spolková činnost atd.

1/2013
PDF 1,6 MB
Jediný vydaný zpravodaj roku 2013. Konec objížďky, nový chodník, okénko k hasičům, činnost myslivců, spolku pro zachování tradic a obecní knihovny, z historie obce atd.

1/2012
PDF 1,1 MB
Jediný vydaný zpravodaj roku 2012. Objížďka, 25 let hasičského okrsku, činnost spolku pro zachování tradic, z historie obce atd.

1/2011
PDF 1,0 MB
Jediný vydaný zpravodaj roku 2011. Ohlédnutí za rokem 2011, vydání knihy o Jankovicích, asfaltová cesta do Chomýže, 25 let tenisového turnaje, úspěch Gabriely Gunčíkové, Jankovské zdravotní sestry atd.

2/2010
PDF 1,5 MB
Ohlédnutí za oslavami založení obce, výsledky voleb, jankovičtí havíři, sekáči, jankovičtí podnikatelé, vánoční petardy, třetí prvenství v řadě, sportování na konci léta, 80. výročí zániku Románské kaple na svatém Hostýně, historie domků v naší obci, Sv. Hostýn – informace pro poutníky, Dějiny Jankovic, pozvánka na košt slivovice, fotogalerie.

1/2010
PDF 1,4 MB
Jaký byl rok 2009 z pohledu investic a dění v obci, Antonín Kučera oslavil devadesátiny, rekonstrukce Hájíčku, finanční podpora hasičům, pozvánka na oslavy 650 let, plesy, nové mantinely, vánoční turnaj, na vrchol Šchary, cena za nejlepší pálenku putovala do Holešova.

2/2009
PDF 1,5 MB
Vlakem do Jankovic již 5 let, hřiště v novém, jankovský entomolog, žili mezi námi, poslední mlynář, souhradský obchodník, ve spárech gestapa, O pohár starostky obce, konec prázdnin, Jankovický cap, historie domků v naší obci (č. 14).

1/2009
PDF 1,1 MB
Pohledy do historie (1932), ohlédnutí za rokem 2008, žili mezi námi, košt slivovice, Czech POINT, Jankovští holubáři, včelaři v Jankovicích, zelená je tráva, fotoalbum, povrch na tenisovém kurtě se letos dočká obnovy, hasiči převzali nové vybavení, hodnocení hokejové sezóny, sportovci nezaháleli ani o vánocích, významné výročí obce se blíží, historie domků v naší obci (č. 5).

2/2008
PDF 586 kB
Pohledy do historie, názvy místních polí, totálně nasazení, nad tenisovým kurtem se staví další rodinné domky, usnesení ze zasedání ZO 10. 11. 2008, žili mezi námi (Jankovický lidovec, U Mlčáků), za lví tváří do marockého Anti-atlasu, Jankovice – již několik let Western rodeo show, tenis v Jankovicích již po dvaadvacáté, historie domků v naší obci, jankovické studánky, hasičské sbory závodily v Jankovicích, přehled bohoslužeb na Hostýně, nový web, kulturní a společenské akce, fotoalbum a proměny v čase.

1/2008
PDF 583 kB
Pohledy do historie, co přinesl rok 2007, ohlédnutí za loveckou sezónou, košt slivovice 2008, žili mezi námi, okrskové kolo v požárním sportu letos v Jankovicích, prázdniny na bruslích, nejstarší obyvatel oslavil jubileum, druhé setkání u filmového archivu, vzácné filmové záznamy bezpečně uloženy, hasičský ples, čarodějná noc, historie domků v naší obci, snímky z alba.

2/2007
PDF 1,6 MB
Pohledy do historie, žili mezi námi, znovu v pohádkovém lese, co nového u hasičů?, návrat na filmovém plátně do let minulých, konec prázdnin patřil dětem, nadvláda domácích hráčů byla letos přerušena.

1/2007
PDF 542 kB
Pohledy do historie, na Valše, Hantilkáři přivítali rok 2007 společně, Ohlédnutí za rokem 2006, jaké investice bude obec realizovat v roce 2007?, z galerie jankovických starostů, slavnostní udělení čestného občanství Karlu Stokláskovi in memoriam, patří jim poděkování, sběratelka pranostik, neradostné výročí, košt slivovice novou akcí i lákadlem, velikonoční besídka dětí z MŠ Dobrotice, úspěšná juniorská reprezentantka ČR z Jankovic, neočekávaná změna ve vedení knihovny.

2/2006
PDF 570 kB
Události před 75 lety, názvy místních tratí, nový zvon občanům, volby do obecního zastupitelstva, ustavující schůze nově zvoleného obecního zastupitelstva, z Jankovic do Afriky, vzpomínka na Karla Stokláska, ze vzpomínek na kulturní akce v Jankovicích, fotbalové klání skončilo vítězstvím ženatých, tenisový triumf Z. Mately.

1/2006
PDF 8 MB
Události před 85 a 80 lety, žili mezi námi, Výletiště – jak s ním dál?, řeka Rusava pod železničním mostem, obec a její plány v roce 2006, Aprílový večer u cimbálu, z Jankovic do Afriky, zimní radovánky si užívaly hlavně děti, opravený svatý obrázek se vrátil do Lipin, o pohár ve dvouhrách podvacáté.

2/2005
PDF 1,8 MB
Sousoší sv. Anny, obrázek v uličce, pomník padlých, zvonice, vlaková zastávka, pozemkové úpravy v katastru obce Jankovice, žili mezi námi, na lichoběžníku proběhlo tradiční derby, dvouhry opět ovládl nestárnoucí Antonín Hrudík, v pohádkovém lese již popáté, úlovek v podobě balíčku hroznů tahákem večera.