Projekty

Chystané projekty

Studie parkových úprav plochy vedle OÚ

Technická zpráva
PDF soubor, 199 kB
Parkové úpravy před obecním úřadem Jankovice.

Situace
PDF soubor, 3,1 MB
Nákres navržených úprav.

Architektonická studie
PDF soubor, 9,9 MB
Sportovně relaxační areál v Jankovicích.

Odkanalizování obce

Kanalizace
Odkanalizování a kořenová ČOV.

Uskutečněné projekty

Veřejné osvětlení
2023
Veřejné osvětlení v obci Jankovice

Protipovodňová opatření
2015
Protipovodňová opatření obce Jankovice.