Prohlášení o přístupnosti

Náš web obce Jankovice se snaží o co nejlepší přístupnost svého obsahu. Chceme toho docílit využitím uznávaných metodik. Web splňuje hlavní zásady přístupnosti podle metodiky Blind Friendly Web, WCAG 1.0 a ve smyslu zákona č. 81/2006 Sb. s ohledem na Pravidla tvorby přístupného webu.

Podstatná část webu je definovaná v relativních jednotkách a jeho obsah lze snadno zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů.

Obsah je vytvořen za dodržení sémantických a syntaktických pravidel strukturálním HTML5. Vizuální prezentace pak pomocí kaskádových stylů (CSS). Používání kaskádových stylů lze vypnout standardními nástroji webového prohlížeče.

Klávesové zkratky

Pro hlavní navigaci jsme použili následující klávesové zkratky (tzv. accesskeys):

Doporučená rozšíření prohlížeče

Některé rozsáhlé nebo speciální dokumenty nabízíme ve formátu PDF ke stažení. Pro zobrazení těchto dokumentů musíte mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe.

Tiskový výstup

Web obsahuje CSS styl, který je přizpůsoben pro tisk. Netisknou se zbytečné informace, jako jsou formulářová pole, navigace, záhlaví a pata webu atp. Pro zlepšení čitelnosti jsou barvy textu odkazů atd. převedeny do černé barvy. Je upravena velikost a vzhled písma.

Stránky je možné vytisknout např. z menu prohlížeče (obvykle volbou Soubor > Tisk).

Kontakt

V případě problémů s přístupností obsahu nebo funkčnosti webu kontaktujte Jiřího Bureše.