Kanalizace

Projekt ČOV a kanalizace v obci

Kanalizační přípojky a často kladené otázky
PDF soubor, 839 kBNávrh umístění kanalizační přípojky o odpovědi na často kladené otázky.

Studie odkanalizování

Dodatek studie čistírny odpadních vod s vertikálním filtrem

B Textová část
PDF soubor, 2,0 MB
Studie odkanalizování obce Jankovice doplněk.

C Situační výkres
PDF soubor, 1,0 MB
Studie odkanalizování obce Jankovice doplněk.

Výsledky technicko-ekonomické studie

V přiložených souborech uvádíme výsledky technicko-ekonomické studie odkanalizování obce Jankovice, která byla prezentována na 14. zasedání zastupitelstva obce 8. 8. 2016.

A Textová část
PDF soubor, 3,4 MB
Studie odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Jankovice.

B.1 Situace širších vztahů
PDF soubor, 1,1 MB
Mapa.

B.2.1 Návrh odkanalizování – Varianta I
PDF soubor, 274 kB
Výkres.

B.2.2 Návrh odkanalizování – Varianta I
PDF soubor, 219 kB
Výkres.

B.3.1 Návrh odkanalizování – Varianta II
PDF soubor, 285 kB
Výkres.

B.3.2 Návrh odkanalizování – Varianta II
PDF soubor, 219 kB
Výkres.

B.4 Návrh odkanalizování – Varianta III
PDF soubor, 124 kB
Výkres.

B.5 Mechanicko-biologická ČOV
PDF soubor, 198 kB
Výkresy a schemata.

B.6 Mechanicko-biologická ČOV typu SBR
PDF soubor, 314 kB
Výkresy.

B.7 Mechanicko-biologická ČOV dvojlinková typu SBR
PDF soubor, 382 kB
Výkresy.

B.8 Mechanicko-biologická ČOV kontejnerová typu SBR
PDF soubor, 286 kB
Výkres.

B.9 Návrh odkanalizování rozvojových lokalit
PDF soubor, 115 kB
Výkres.