Protipovodňová opatření obce Jankovice

Protipovodňová opatření obce Jankovice spočívající v instalaci lokálního výstražného a varovného systému a následnou digitalizaci povodňového plánu obce Jankovice byla řešena projektem CZ.05.1.24/0.0/0.0/15_004/0000294 a spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

H Jankovice

Graf

Jankovice – Zhrta, hlásný profil kat. C
III. SPA, II. SPA, I. SPA

Povodňový plán

Povodňový plán obce.