Technická infrastruktura

Název projektu
2022 – 14 TI Jankovice
Technická infrastruktura pro zainvestované pozemky 2023

Registrační číslo
117D063000219

Výše dotace
2 100 000 Kč

Doba realizace
3/2022 – 2/2023

Cíl projektu
Cílem projektu je výstavba technické infrastruktury (místní komunikace) pro pozemky určené k individuální bytové výstavbě.

Projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu 11706 – Podpora bydlení Ministerstva pro místní rozvoj.

Cesta
Nová silnice Nad Hájíčkem
Zatáčka
Napojení na stávající místní komunikaci