Svoz kovového odpadu

Obec Jankovice ve spolupráci s SDH Jankovice pořádají v sobotu 25. října 2014 v odpoledních hodinách sběr kovového dopadu v naší obci. Připravte, prosíme, v tento den železný odpad před své domy. S těžšími předměty vám posádka sběrného vozu na požádání vypomůže. Výtěžek použijeme na podporu družstva mladých hasičů a nákup nového vybavení pro dobrovolné hasiče.

Sběr nebezpečného odpadu

Upozorňujeme občany, že v sobotu 24. května 2014 bude proveden v naší obci sběr nebezpečného odpadu.

Kontejnery sběrné firmy budou přistaveny od 9.15 do 9.35 v prostoru před budovou OÚ. Odebírány budou pouze následující odpady:

  • opotřebované pneumatiky,
  • staré TV (včetně TV obrazovek),
  • rozhlasové přijímače,
  • jiné elektrotechnické přístroje,
  • chladničky,
  • staré baterie a akumulátory,
  • staré léky,
  • barvy, laky, ředidla a jiné nebezpečné chemikálie.

Pozor na lednice

Chladničky je nutno odevzdat kompletní, tj. včetně kompresoru a jeho součástí. Neodborná demontáž způsobí únik škodlivých freonů do ovzduší.

Sběr elektroodpadu

Ve čtvrtek 10. dubna 2014 se ve dvoře OÚ bude konat od 17.00  do 18.00 hodin sběr elektrozařízení. Sbírat se budou ledničky, pračky, žehličky, vrtačky, brusky, el. hračky, dále pak televizory, monitory, rádia, počítače, mobily a hudební nástroje.

Zdarma lze převzít pouze kompletní vysloužilé elektrozařízení.