Letní studentská brigáda

Stejně jako v loňském roce proběhne i tyto prázdniny v naší obci letní studentská brigáda. Bude se jednat o fyzické práce na úpravě veřejného prostranství, při údržbě zeleně a obecního mobiliáře.

Termín bude deset pracovních dnů  od 8. do 19. července 2024.

Obec bude zájemce a jejich rodiče průběžně informovat a přihlásit se mohou u starosty obce.

Brigádníci budou ohodnoceni finanční částkou dle státem stanovené minimální mzdy, pracovní doba bude denně pět hodin, podmínkou je ukončená základní školní docházka, dovršení věku 15 let a ochota a pro práci venku.

Sběr nebezpečného odpadu

V sobotu 4. května 2024 bude prováděn v naší obci sběr nebezpečného odpadu. Kontejnery sběrné firmy budou přistaveny od 9:20 do 10:00 hodin v prostoru před budovou OÚ. Odebírány budou následující odpady: baterie všeho druhu, oleje včetně fritovacích, plechovky od barev a jiné nádoby obsahující zbytky nebezpečných látek, zářivky a výbojky, teploměry, kyseliny, laky, barvy a ředidla, lepidla, léky, desinfekční prostředky, kosmetika, pesticidy, opotřebované pneumatiky a čistící prostředky na okna a WC.