Oslavy výročí železnice

Na podzim loňského roku uplynulo veřejností nepovšimnuto 130. výročí významné regionální události – postavení a zahájení provozu železniční trati z Hulína do Bystřice pod Hostýnem. Se stavbou trati se neodmyslitelně spojil světový úspěch místních podniků a odstartovala životní dráha nových firem. Dotčená železnice ovšem žila svým vývojem také a už po šesti letech se spojila s dalšími místními drahami, aby se stala základem významné spojnice Moravy, Slezska a Polska – tzv. Moravsko – slezské dráhy měst z Kojetína do Bílska.

Obě výročí stojí nejen za zmínku, ale i za oslavu. Na malou oslavu velké události Vás zveme v sobotu 13. dubna, kdy budou vypraveny vlaky tažené parní lokomotivou i historické motorové vlaky vedené legendárním Hurvínkem z Kroměříže na všechny železniční světové strany, můžete si prohlédnout velké i malé, staré i nové, motorové i elektrické lokomotivy, nahlédnout pod sukně osmsetdesítky, poslechnout si známé i neznámé melodie v podání místní umělecké školy, vystoupení mažoretek, prohlédnout staré železniční dokumenty, návěstidla a přístroje. V prodeji bude i publikace objevující nové informace ze zákulisí zrození i života oslavenkyně.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Oslavy výročí železnice
PDF 541 kB
Pozvánka a program oslav, jízdní řády historických vlaků.

Další informace

Uzavírka silnice Holešov–Dobrotice

V úterý 4. 9. 2012 začne dlouhodobá úplná uzavírka silnice II/438 v úseku cca 1 km mezi Holešovem a Dobroticemi z důvodu, kterým je výstavba jihovýchodního obchvatu Holešova.

Objízdné trasy

Z tohoto důvodu budou platné tyto objízdné trasy:

  • Osobní automobily, autobusy a vozidla IZS – vedena přes Tučapy, Prusinovice, Hlinsko p. Host.
  • Tranzitní nákladní dopravu – vedena přes Olomoucký kraj (Přerov) do Bystřice p. Host.

Mapa

Objízdná trasa do 16 t

Mapa

Objízdná trasa nad 16 t (mimo linkový BUS)

Hromadná doprava

Ve stejný den dojde i k výraznému omezení autobusové dopravy v naší obci. Do Jankovic a Dobrotic budou zajíždět pouze vybrané spoje. Cena jízdného se dle informací autobusového dopravce Krodos Bus nebude měnit.

Objížďkové jízdní řády autobusů.

Vlakové spoje zůstávají do změny jízdních řádů (prosinec 2012) beze změn (PDF dokument). Od nového jízdního řádu budou všechny spoje zastavovat také v zastávkách Dobrotice a Jankovice.

Výluka vlakových spojů proběhne v těchto dnech:

  • 1. 9. 2012 (sobota)
  • 29. 9. 2012 (sobota)
  • 27.+28. 10. 2012 (sobota a neděle)
Objížďkový jízdní řád
PDF dokument, 107 kB
Přehledný autobusový jízdní řád od 4. 9. do 8. 12. 2012

Výluka na trati

Správa železniční dopravní cesty oznamuje, že od 11. 7. do 18. 7. 2011 bude nepřetržitá výluka traťové koleje mezi železničními stanicemi Bystřice pod Hostýnem – Holešov.

Výluka bude zahájena 11. 7. v 8.10 a ukončena v poslední den 18. 7. v 18.00. V době nepřetržité výluky budou vlaky mezi výše uvedenými železničními stanicemi nahrazeny náhradní autobusovou přepravou.