Oslavy výročí železnice

Na podzim loňského roku uplynulo veřejností nepovšimnuto 130. výročí významné regionální události – postavení a zahájení provozu železniční trati z Hulína do Bystřice pod Hostýnem. Se stavbou trati se neodmyslitelně spojil světový úspěch místních podniků a odstartovala životní dráha nových firem. Dotčená železnice ovšem žila svým vývojem také a už po šesti letech se spojila s dalšími místními drahami, aby se stala základem významné spojnice Moravy, Slezska a Polska – tzv. Moravsko – slezské dráhy měst z Kojetína do Bílska.

Obě výročí stojí nejen za zmínku, ale i za oslavu. Na malou oslavu velké události Vás zveme v sobotu 13. dubna, kdy budou vypraveny vlaky tažené parní lokomotivou i historické motorové vlaky vedené legendárním Hurvínkem z Kroměříže na všechny železniční světové strany, můžete si prohlédnout velké i malé, staré i nové, motorové i elektrické lokomotivy, nahlédnout pod sukně osmsetdesítky, poslechnout si známé i neznámé melodie v podání místní umělecké školy, vystoupení mažoretek, prohlédnout staré železniční dokumenty, návěstidla a přístroje. V prodeji bude i publikace objevující nové informace ze zákulisí zrození i života oslavenkyně.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Oslavy výročí železnice
PDF 541 kB
Pozvánka a program oslav, jízdní řády historických vlaků.

Další informace