Oslavy výročí železnice

Na podzim loňského roku uplynulo veřejností nepovšimnuto 130. výročí významné regionální události – postavení a zahájení provozu železniční trati z Hulína do Bystřice pod Hostýnem. Se stavbou trati se neodmyslitelně spojil světový úspěch místních podniků a odstartovala životní dráha nových firem. Dotčená železnice ovšem žila svým vývojem také a už po šesti letech se spojila s dalšími místními drahami, aby se stala základem významné spojnice Moravy, Slezska a Polska – tzv. Moravsko – slezské dráhy měst z Kojetína do Bílska.

Obě výročí stojí nejen za zmínku, ale i za oslavu. Na malou oslavu velké události Vás zveme v sobotu 13. dubna, kdy budou vypraveny vlaky tažené parní lokomotivou i historické motorové vlaky vedené legendárním Hurvínkem z Kroměříže na všechny železniční světové strany, můžete si prohlédnout velké i malé, staré i nové, motorové i elektrické lokomotivy, nahlédnout pod sukně osmsetdesítky, poslechnout si známé i neznámé melodie v podání místní umělecké školy, vystoupení mažoretek, prohlédnout staré železniční dokumenty, návěstidla a přístroje. V prodeji bude i publikace objevující nové informace ze zákulisí zrození i života oslavenkyně.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Oslavy výročí železnice
PDF 541 kB
Pozvánka a program oslav, jízdní řády historických vlaků.

Další informace

Výluka na trati

Správa železniční dopravní cesty oznamuje, že od 27. 9. do 1. 10.2010 bude nepřetržitá výluka traťové koleje mezi železničními stanicemi Bystřice pod Hostýnem – Holešov.

Výluka bude zahájena 27. 9. v 7.00 a ukončena v poslední den 1. 10. ve 20.00.
V době nepřetržité výluky budou vlaky mezi výše uvedenými železničními stanicemi nahrazeny náhradní autobusovou přepravou.