Sběrný dvůr otevírá

Sběrný dvůr na dvoře OÚ, kam můžete odkládat velkoobjemový odpad (ne nebezpečný) a železný šrot, bude poprvé otevřen 1. dubna 2011 a dále pravidelně vždy každý týden v pátek v odpoledních hodinách.