Sběr nebezpečného odpadu

Upozorňujeme občany, že v sobotu 21. května 2011 bude proveden v naší obci sběr nebezpečného odpadu.

Kontejnery sběrné firmy budou přistaveny v 9.15 v prostoru před budovou OÚ. Firma Biopas bude sbírat pouze staré baterie a akumulátory, staré léky, barvy, laky, ředidla a jiné nebezpečné chemikálie.