Sběrný dvůr otevírá

Sběrný dvůr za budovou OÚ, kam můžete odkládat velkoobjemový odpad (ne nebezpečný) a železný šrot, bude poprvé otevřen 4. dubna 2014 a dále pravidelně vždy každý týden v pátek od 14.00 do 19.00 hod.