O Jankovského sekáče 2013

Spolek pro zachování tradic  připravuje na sobotu 17. srpna 2013 soutěž v sečení trávy kosou nebo kosákem. Prezentace sekáčů je od 13.30 na hřišti před OÚ, od 14.00  začíná na stejném místě soutěž v sečení.

Každý soutěžící si přinese vlastní nástroj na sečení. Stylový oblek či kroj vítán.

Občerstvení zajištěno. Jste srdečně zváni.

Advent v muzeu

O první a čtvrté adventní neděli uspořádal Spolek pro zachování tradic posezení pro děti a rodiče v pohoršovském muzeu, které se neslo ve znamení vyprávění o starých vánočních zvycích. Děti pozorně naslouchaly a rády si vyzkoušely např. pouštění lodiček, lití olova, všichni mohli také ochutnat tradiční vánoční pokrmy a cukroví. Nechybělo ani zpívání koled za houslového doprovodu.

Fotografie z akce Advent v muzeu