Advent v muzeu

O první a čtvrté adventní neděli uspořádal Spolek pro zachování tradic posezení pro děti a rodiče v pohoršovském muzeu, které se neslo ve znamení vyprávění o starých vánočních zvycích. Děti pozorně naslouchaly a rády si vyzkoušely např. pouštění lodiček, lití olova, všichni mohli také ochutnat tradiční vánoční pokrmy a cukroví. Nechybělo ani zpívání koled za houslového doprovodu.

Fotografie z akce Advent v muzeu