Památky

Sousoší sv. Anny

Barokní sousoší svaté Anny tvoří v krajině významnou dominantu. Na čelním místě podstavce je umístěna deska z bílého mramoru s nápisem „Postaveno nákladem p. Jana Thomaštíka z Holešova L. P. 1742“.

Sousoší svaté Anny
Sousoší svaté Anny

Autorem tohoto 6 metrů vysokého sousoší z pískovce je zřejmě olomoucký sochař O. Zohner.

Do seznamu státních nemovitých památek je sousoší svaté Anny zapsáno od r. 1964 pod č. 5989 a v tom roce bylo i opraveno. Další restaurování díla provedl ak. sochař Hořínek v r. 1997 a okolí sousoší bylo upraveno v následujícím roce. Nachází se na hranici katastru obcí Jankovice a Chomýž. Zajímavostí je, že hranice katastrů obou obcí protíná sousoší přesně v polovině. Od roku 2019 se však i část stojící na k. ú. Jankovice u Holešova stala majetkem Obce Chomýž, která tak zodpovídá za celou památku a její údržbu i okolní mobiliář.

V těsné blízkosti sousoší prochází cykloturistická trasa č. 5033.

Zvonice

Zvonice se nachází ve středu obce. Původní jankovická dřevěná zvonice shořela v roce 1848. Zděná zvonice byla postavena v roce 1854. Smutný osud měly zvony v ní zavěšené, neboť byly v obou světových válkách zabrány (r. 1917, 1942).

Jankovická zvonice
Jankovická zvonice

Objekt zvonice prošel i řadou oprav, při jedné z nich v r. 1923 byly objeveny i uložené písemnosti, které se však do dnešních dnů nedochovaly.

Oprava zvonice v roce 2003.

Kříže

V Jankovicích stojí kamenný kříž u zvonice a pomník padlým.

Kamenný kříž
Detail kamenného kříže

Svaté obrázky

V Jankovicích se nachází dva svaté obrázky.

Svatý obrázek
Svatý obrázek v Lipinách