Oprava zvonice

Na jaře v roce 2003 byla Obecním zastupitelstvem připravena oprava Zvonice. Byly odstraněny 2 lípy, které narušovaly základy zvonice včetně omítky. Omítka byla okopána a provedena nová. Byl upraven sokl lemováním z měděného plechu a zhotoveny nové zárubně dveří do nichž budou zhotoveny nové dveře.

Brigádníci při opravě zvonice

Prostranství před zvonicí bylo upraveno – položena zámková dlažba. Byly usazeny dvě lípy, které zasadil starosta Jaroslav Kučera spolu s Ing. Ivo Tatýrkem, který měl na starost celkovou opravu zvonice. Byl zřízen hromosvod podle ČSN 34 1390 čl. 12. Byl proveden nový nátěr střechy, který provedl pan Petr Navrátil z čísla p. 13. Ten také sundal silně zrezivělou pokřivenou báň s křížem.

Báně jankovické zvonice

V báni byla uložena zaletovaná krabice v níž byly uloženy kromě základní listiny obsahující seznam členů MNV z roku 1945, kdy byla poslední úprava zvonice, a peněz z dob protektorátu výlučně plakáty, vyhlášky, rozsudky smrti z doby druhé světové války. Základní listina byla značně poškozena. Ostatní materiály byly v dobrém stavu. Občané měli možnost shlédnout vše na provedené výstavce.

Jankovická zvonice

Zhotovení nové báně z nerez materiálu se ujali pan Ing. Ivo Tatýrek spolu s panem Pavlem Ryškou klempířem, rodákem z Jankovic. Do nové báně byly uloženy dokumenty ze současného života obce. Vráceny byly do báně peníze z let II. světové války, ofotografována základní listina, seznam občanů z Jankovic vězněných z doby okupace. Některé listiny byly uloženy v archivu obce. Přílohou této základní listiny je také seznam všech občanů, kteří se podíleli na opravě zvonice.

Jankovice duben 2003

Zasloužili se na opravě zvonice

Seznam občanů, kteří se podíleli na rekonstrukci zvonice v roce 2003:

 1. Ing. Ivo Tatýrek
 2. Jaromír Tatýrek
 3. Josef Sedlařík st.
 4. Jaroslav Kučera
 5. Antonín Ryška
 6. Pavel Ryška
 7. Petr Strnka
 8. Lukáš Barotek
 9. David Barotek
 10. Jiří Petráš
 11. Petr Sedlář
 12. Radek Sedlář
 13. Radek Ševčík
 14. Petr Navrátil
 15. Libor Dudík
 16. Josef Zapletal (Kroměříž)