Výzva a mimořádné opatření ke koronaviru

Na úřední desku jsme vyvěsili výzvu Krajské hygienické stanice všem zařízením a provozovnám pro výchovu a vzdělávání a Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s onemocněním COVID-19.