Bezpečnostní informace ke koronaviru

Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k

epidemiologické situaci: