Odvolání nebezpečí vzniku požárů

Hejtman Zlínského kraje rozhodl o odvolání vyhlášeného období nepříznivých klimatických podmínek v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Ukončení omezení platí pro celé území Zlínského kraje od 3. 4. 2012.

Přehled ukončených omezení.