Vyhlášení období nepříznivých klimatických podmínek

Hejtman Zlínského kraje z důvodů zvýšeného nebezpečí vzniku požárů vyhlašuje pro celé území Zlínského kraje tato omezení:

  • Zákaz rozdělávání ohňů a spalování hořlavých látek (suchá tráva, sláma, větve apod.) na volném prostranství, a to zejména v blízkosti lesních porostů a souvisejících travních porostů.
  • Zákaz provádění ohňostrojů, pyrotechnických nebo obdobných efektů, při kterých se používá otevřený plamen (např. lampiony štěstí).
  • Osoby hospodařící v lese mohou provádět pouze nezbytné práce spojené s hospodařením v lesních porostech bez použití otevřeného ohně.

Vyhlášení nabývá účinnosti dnem 26. 3. 2012 a je platné do odvolání.