Provoz sběrného dvora

V pátek 30. října 2009 bude v letošním roce naposled otevřen sběrný dvůr za budovou OÚ, kam můžete odkládat velkoobjemový odpad a železný šrot. Není zde povoleno odkládat odpad nebezpečný (oleje, barvy, ředidla, pneumatiky aj.).