Sběrný dvůr otevírá

Sběrný dvůr na dvoře OÚ, kam můžete odkládat velkoobjemový odpad (ne nebezpečný!) a železný šrot, bude poprvé otevřen v pátek 3. dubna 2009 a dále pravidelně vždy každý týden v pátek.