Informace o kanalizaci

Na našem obecním webu jsme zveřejnili novou stánku Kanalizace, kde budeme zveřejňovat informace o této části obecní infrastruktury. Nyní stránka obsahuje výsledky technicko-ekonomické studie odkanalizování obce Jankovice, která byla prezentována na 14. zasedání zastupitelstva obce 8. 8. 2016.