Zasedání zastupitelstva obce

Pozvánka

v souladu s § 91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění
vás zvu na . zasedání Zastupitelstva obce Jankovice.

Podle § 91 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích je zasedání veřejné.

Termín zasedání: 8. června 2015
Místo zasedání: zasedací místnost obecního úřadu
Zahájení: 18:30 hodin

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu zasedání
3. Kontrola zápisu z minulého zasedání
4. Schválení závěrečného účtu obce za rok 2014
5. Schválení účetní závěrky obce za rok 2014
6. Rozpočtový výhled na období 2016 – 2019
7. Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady za rok 2014
8. Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014
9. Rozpočtové opatření č. 1
10. Různé (situace budovy skladu a garáže pro PV3S, účelová komunikace k pozemkům,)
11. Diskuse
12. Závěr

V Jankovicích dne 1.6. 2015

Miroslav Darebník
starosta obce

Výroční valná hromada SDH Jankovice

SDH v Jankovicích zve na výroční valnou hromadu sboru, která se uskuteční v sobotu 24. listopadu 2012 v zasedací místnosti OÚ a začíná v 17.00.

V programu bude mj. hodnocení uplynulého období, plán činnosti na rok 2013 a další body k projednání.

Taneční zábava

Od 20.00 Vás zveme na taneční zábavu se skupinou PRESS rock. Občerstvení na obě akce bude zajištěno.

Výbor SDH Jankovice