Nová hasičská motorová stříkačka

Obec pořídila v tomto roce pro jednotku sboru dobrovolných hasičů novou motorovou stříkačku PS-12 s obsahem 1 500 cm3.

Motorová stříkačka PS-12 TAZ 1,5 sport-zásah
Motorová stříkačka PS-12 TAZ 1,5 sport-zásah

Dotace Zlínského kraje

Na zakoupení stroje získala Obec Jankovice dotaci z prostředků Zlínského kraje ve výši 77 000 Kč.

Logo Zlínského kraje

Celková cena stříkačky činila 120 000 Kč.

PS-12 TAZ 1,5 sport-zásah dodala firma Radek Vincker – Servis požární techniky z Hranic na Moravě.