Letní studentská brigáda

Stejně jako v loňském roce proběhne i tyto prázdniny v naší obci letní studentská brigáda. Bude se jednat o aktivity, jež vedou k úpravám veřejného prostranství a jeho zvelebování a které mimo jiné vedou i k vytváření pozitivního vztahu mladých lidí k obci a jejímu vybavení. Znovu se bude jednat o fyzické práce na úpravě veřejného prostranství, při údržbě zeleně a mobiliáře.

Termín bude deset pracovních dnů  od 10. 7. – 21. 7. 2023

Obec bude zájemce a jejich rodiče průběžně informovat a přihlásit se mohou u starosty obce.

Brigádníci budou ohodnoceni finanční částkou dle státem stanovené minimální mzdy, pracovní doba bude denně pět hodin, podmínkou je ukončená základní školní docházka, dovršení věku 15 let a ochota a pro práci venku.