Vyhodnocení Tříkrálové sbírky 2023

Při sobotní obchůzce koledníků v rámci letošní Tříkrálové sbírky bylo v Jankovicích vybráno celkem 17.990 Kč.

Děkujeme všem dárcům za jejich štědrost a koledníkům za čas, ochotu a účast.