Představení knihy – Hrad Křídlo

Ve čtvrtek 8. září 2022 v 17.00 hod. proběhne ve studovně Městské knihovny Holešov představení knihy

Historie, stavební vývoj a archeologie zříceniny šlechtického sídla v Hostýnských vrších

Jedná se o monografickou, odbornou knihu, která se zabývá významnou kulturní památkou Holešovska – zříceninou hradu Křídlo. V rámci představení knihy budou prezentovány výsledky průzkumů, které byly v předchozích letech na hradě provedeny a které jsou zásadním podkladem pro vlastní text této knihy. Výklad bude převážně zaměřen na stavební vývoj a podobu hradu, zmíněna bude také problematika záchranných prací, které na hradě probíhaly od roku 2005.

Vstupné je 25,- Kč