Májová mše a připomínka osvobození – pátek 6.5.2022

V pátek 6. května 2022 se koná v 19.00 hodin v sále OÚ májová mše, kterou bude sloužit
děkan holešovské farnosti. Po skončení mše se uskuteční průvod od budovy OÚ k pomníku padlým, kde proběhne připomínka osvobození obce.