Oznámení o vydání OOP – Změny č.1 Územního plánu Jankovice

Obec Jankovice oznamuje změnu Územního plánu viz Veřejná vyhláška na úřední desce.

Vzhledem k tomu, že není možné opatření obecné povahy s ohledem na jeho rozsah zveřejnit na úřední desce v úplném znění, oznamujeme, že do opatření obecné povahy může každý nahlédnout ode dne vyvěšení této vyhlášky:

  • na Obecním úřadu Jankovice,
  • na Městském úřadu Holešov, Odbor územního plánování a stavebního řádu, útvar územního plánování, Masarykova 628, 769 17 Holešov, dveře č. 315 (u pořizovatele),
  • na internetových stránkách města Holešova: https://www.holesov.cz/upd-jankovice