Dotazníkové šetření

V rámci projektu „Efektivní a moderní komunikace obcí mikroregionu Holešovsko a Žídelná“ žádáme občany o vyplnění krátkého dotazníkové šetření, které je součástí tohoto projektu. Děkujeme za vaše odpovědi, které vyplníte v dotazníku nejpozději do 22. listopadu 2021.

Dotazník je k dispozici na tomto odkaze: https://forms.gle/UZFwbkwrCFxwnFAi8