Aktualizace úřední desky

Na úřední desku jsme vyvěsili:

  • termíny listopadových střeleb,
  • návrh rozpočtu DSO Holešovsko na příští rok a
  • Veřejnou vyhlášku (Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Jankovice).