Aktualizace úřední desky

Na úřední desce jsme v minulých dnech zveřejnili:

  • Dodatek č. 1 (měření rychlosti a kontrola dodržování dopravního značení) k veřejnoprávní smlouvě č. 2/2015.
  • Závěrečný účet hospodaření s odpady 2020 – návrh.
  • Porovnání cen vodného a stočného 2020.