Poplatky za odpad, stočné a psy

Termín splatnosti  všech poplatků je dle obecně závazných vyhlášek do 31. května.

Platby lze provést také bezhotovostně na účet obce: 1483102339/0800, variabilní symbol je číslo popisné. Do zprávy pro příjemce uveďte o jaký druh platby jde (např. 3x kom. odpad, 1x pes).

Poplatky činí na 1 osobu:

komunální odpad: 400Kč 

stočné: 100Kč (u RD se smlouvami)

Poplatek za psa: 100Kč/1 pes a 130Kč za každého dalšího psa