Poplatky obci 2021

Vzhledem k vyhlášení nového nouzového stavu a z toho plynoucích opatření vyzýváme všechny občany, aby hotovostní úhrady poplatků za psy, stočné a svoz komunálního odpadu odložili na duben a květen.

Termín splatnosti  všech poplatků je dle obecně závazných vyhlášek až do 31. května.

Platby lze od dnešního dne provést také bezhotovostně na účet obce: 1483102339/0800, variabilní symbol je číslo popisné. Do zprávy pro příjemce uveďte o jaký druh platby jde (např. 3x kom. odpad, 1x pes).

Poplatky činí na 1 osobu:

komunální odpad: 400Kč 

stočné: 100Kč (u RD se smlouvami)

Poplatek za psa: 100Kč/1 pes a 130Kč za každého dalšího psa