Sběr nebezpečného odpadu 3.10.2020

Upozorňujeme občany, že v sobotu 3. října 2020 bude prováděn v naší obci sběr nebezpečného odpadu. Kontejnery sběrné firmy budou přistaveny od 10.15 do 10.50 v prostoru před budovou OÚ. Odebírány budou pouze následující odpady:

baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev a jiné nádoby obsahující zbytky nebezpečných látek, zářivky a výbojky, teploměry, kyseliny a zásady, laky, barvy a ředidla, lepidla, léky, desinfekční prostředky, kosmetika, pesticidy, fotochemikálie, čistící prostředky na okna a WC, pneumatiky a zaolejované hadry.

Ve stejném čase od 10.15 do 10.50 bude možnost přinést na sběrné místo ve dvoře OÚ velkoobjemový odpad, elektropřístroje a elektroodpad.