Aktuální opatření OÚ Jankovice

23.3.2020

  • V souladu s přijatými opatřeními v souvislosti se šířením koronaviru přistoupila obec dočasně ke stažení velkých kontejnerů na bioodpad ze všech stanovišť. Žádáme občany, aby při úklidu zahrádek ponechali organický materiál na svém pozemku a neukládali ho do černých popelnic na komunální odpad, kam  nepatří!  Svoz komunálního odpadu zůstává bez změn. O dalším vývoji situace Vás budeme informovat

17.3.2020

  • Na základě usnesení vlády ČR č. 240 se doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče

16.3.2020

  • Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu na území České Republiky a z toho plynoucích opatření plošné karantény nabízí obec pro seniory možnost zajištění a dovoz základních potravin a léků.V případě zájmu o tyto služby nebo jiných potřeb volejte na telefonní číslo starosty 606 749 129.
  • Na základě usnesení vlády ČR č. 217 ze dne 15.3.2020 je Obecní úřad Jankovice od dnešního dne do odvolání otevřen  v omezeném režimu. Dle tohoto usnesení se úřední hodiny upravují takto:

                 pondělí  8.00 – 11.00

                 čtvrtek 16.00 – 18.00  

Veškeré vaše požadavky, u kterých není bezpodmínečný osobní kontakt, prosíme, řešte telefonicky nebo pomocí e-mailové elektronické komunikace a datové schránky.

15.3.2020

  • Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a z toho plynoucích opatření k zamezení šíření koronaviru, oznamujeme občanům, že jsou do odvolání zrušeny veškeré objednané a rezervované pronájmy a akce v prostorách obecního úřadu a sportovního areálu. Do odvolání je uzavřena obecní knihovna.
  • Dále prosíme občany, aby návštěvu obecního úřadu z důvodu úhrady poplatků za psy, stočné a svoz komunálního odpadu odložili na pozdější dobu. Platby lze provést bezhotovostně na účet obce: 1483102339/0800, variabilní symbol je číslo popisné. Veškeré vaše požadavky, u kterých není třeba osobní kontakt s námi, prosím, řešte telefonicky (573 393 041, 606 749 129) nebo pomocí elektronické komunikace: obec@jankovice.net, darebnik@jankovice.net  ID datové schránky: uq7b6vs