Poplatky obci 2020

Obecní úřad Jankovice oznamuje, že poplatky na rok 2020 je možné zaplatit hotově na pokladně OÚ nebo na účet číslo 148 310 2339/0800. Variabilní symbol = číslo popisné. Poplatky jsou splatné nejpozději do konce března za komunální odpad a do konce května za stočné a psy. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést o jaký druh platby jde (např. kom. odpad).

Poplatky činí na 1 osobu:

komunální odpad: 300 Kč (děti do 1 roku věku mají úlevu ve výši 150 Kč poplatku za kom. odpad)

stočné: 100 Kč (u RD se smlouvami)

Poplatek za psa: 100 Kč/1 pes a 120 Kč za každého dalšího psa