Sběr nebezpečného odpadu 16.11.2019

Upozorňujeme občany, že v sobotu 16. listopadu 2019 bude prováděn v naší obci sběr nebezpečného odpadu. Kontejnery sběrné firmy budou přistaveny od 8:45 do 9:30 v prostoru před budovou OÚ. Odebírány budou pouze následující odpady:

baterie všeho druhu, oleje, plechovky od barev a jiné nádoby obsahující zbytky nebezpečných látek, zářivky a výbojky, teploměry, kyseliny a zásady, laky, barvy a ředidla, lepidla, léky, desinfekční prostředky, kosmetika, pesticidy, fotochemikálie, čistící prostředky na okna a WC, pneumatiky a zaolejované hadry.

Ve stejném čase od 8:45 do 9:30 bude pro letošní rok poslední možnost přinést na sběrné místo ve dvoře OÚ pouze elektropřístroje a elektroodpad.