Kotlíkové dotace

Zlínský kraj vyhlašuje Program výměny zdrojů tepla v domácnostech Zlínského kraje III 10. září 2019 a elektronický příjem žádostí o poskytnutí dotace spustí 15. října 2019 v 8:00 hod.

Kotlíkové dotace jsou určeny  na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy za nový  ekologický zdroj vytápění – plynový kondenzační kotel, kotel na biomasu či tepelné čerpadlo.

Pro potenciální žadatele proběhnou konzultační dny, na nichž zodpovědní pracovníci Krajského úřadu Zlínského kraje, v jejichž gesci je agenda „kotlíkových dotací“, poradí s přípravou Žádosti o poskytnutí dotace.

Bližší informace najdete na tomto letáku