Kominické práce a revize komínů

Obecní úřad v Jankovicích dává na vědomí všem občanům, že se mohou na Obecním úřadě přihlásit k provedení kominických prací, které proběhnou od 5. do 8. listopadu 2018.

Prohlídka komína na základě Nařízení vlády číslo 91/2010 Sb., je 1x ročně povinná.  Kontrolu provádějící pracovník vystaví Zprávu o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty.

Upozorňujeme občany, že individuální termíny si budou muset s kominíkem sjednat sami.