Vyložení k veřejnému nahlédnutí – obnova kat. operátu

Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov oznamuje, že katastrální operát obnovený novým mapováním na digitální katastrální mapu v katastrálním území Jankovice u Holešova, část vyloučená z komplexní pozemkové úpravy obce bude předložen k veřejnému nahlédnutí v budově Obecního úřadu v Jankovicích, v zasedací místnosti, a to v pracovních dnech od 14. května do 25. května 2018 s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu.

Zaměstnanec katastrálního pracoviště bude přítomen vždy pouze ve dnech úterý a středa od 9.00 do 16.30 hodin. V ostatní dny bude přítomen zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí.

Bližší informace k námitkovému řízení jsou zveřejněny na úřední desce