Kácení a obnova porostu v obecním lese

Převážná většina porostu v obecním lese Březí za zahradami dosáhla stáří 90-110 let.

Z tohoto důvodu probíhá v těchto dnech další část mýtné těžby v části za stanovištěm kombajnu. Těžba byla provedena moderní harvestorovou technologií v období zámrazu s minimálním poškozením lesní půdy. Dřevní zbytky po těžbě budou nabídnuty k samovýrobě palivového dříví občanům. Vytěženo bylo celkem 270m3 dřeva.  Plocha bude po vyklizení hned na jaře 2017 znovu zalesněna a o nový les budou lesníci a naši potomci pečovat alespoň sto let, aby pak opět mohl les vydat svůj ustavičně se obnovující poklad – dřevo. Vzhledem k častějším kalamitám kůrovce je snahou a povinností vlastníka zvyšovat odolnost lesa vysazováním směsi listnatých dřevin a případně jedle.

Další mýtná těžba v lokalitě Březí je plánována nejdříve za 4 roky po zajištění stávajících nových výsadeb v oplocenkách.