Upozornění k vytápění pevnými palivy

Podle zákona o ochraně ovzduší je provozovatel zdroje o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, povinen zajistit do 31. prosince 2016 provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou.

Topíte pevnými palivy? (pdf, 37 kB)