Přehled poplatků 2016

Obecní úřad Jankovice oznamuje, že poplatky na rok 2016 je možné zaplatit hotově na pokladně OÚ nebo na účet číslo 148 310 2339/0800. Variabilní symbol = číslo popisné. Poplatky jsou splatné nejpozději do konce března za komunální odpad a do konce června za stočné a psy. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést o jaký druh platby jde (např. kom. odpad).

Poplatky činí na 1 osobu:

stočné:                      100,- Kč (u RD se smlouvami)

komunální odpad:   300,- Kč

(děti narozené v daném kalendářním roce jsou od poplatku za kom. odpad osvobozeny)

Poplatek za psa:                     60,- Kč