Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016

V dnešní Tříkrálové sbírce bylo v naší obci vybráno od občanů 10 876 Kč. Charita děkuje všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou.