Aktualizace úřední desky a rozpočet on-line

Na úřední desce jsme včera vyvěsili dokument Obecně závazná vyhláška obce Jankovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jankovice. Dnes jsme zveřejnili Návrh rozpočtu MAS Podhostýnska 2016.

Na stránce Rozpočet je nově odkaz na Rozpočet obce on-line.