Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Pozvánka

v souladu s § 91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění
vás zvu na 7. zasedání Zastupitelstva obce Jankovice.

Podle § 91 odst.3 zákona č.128/2000 Sb. o obcích je zasedání veřejné.

Termín zasedání: 24. srpna 2015
Místo zasedání: zasedací místnost obecního úřadu
Zahájení: 18:30 hodin

Program:

1. Zahájení
2. Schválení programu zasedání
3. Kontrola zápisu z minulého zasedání
4. Řešení majetkoprávní záležitosti obce s majitelem nemovitosti č.p. 80 – schválení nabytí nemovitého majetku
6. Schválení prodeje pozemku
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr

V Jankovicích dne 14.8. 2015

Miroslav Darebník
starosta obce

Vyvěšeno: 14. 8. 2015
Sejmuto: